Arbetsledarvägen 4, 863 41 Sundsvall

SBS_redo

För leverantörer

Riktlinjer och Information

För leverantörer

Vi utmanar ständigt vårt sätt att arbeta genom ett enat, effektivt och ansvarsfullt inköpsarbete som skapar värde till SBS AB, vår kund och samhället. Våra leverantörer är ett av de viktigaste verktygen i det arbetet och därför har vi samlat information om hur SBS AB bland annat arbetar med inköp och fakturering. Du kan också se vilka upphandlingar som pågår eller logga in på Leverantörsportalen.

Riktlinjer för fakturering

Observera att följande ska framgå för att vi ska kunna hantera er faktura :

  • Leverantörsfakturan måste alltid märkas med fakturamärkningen som ska bestå av fem siffror totalt, då den annars inte kan matchas digitalt
  • Betalningsvillkor 30-dagar netto efter godkänd faktura
  • Följesedlar/timsedel skall bifogas i samma .pdf
  • Exempel: 99999
  • Faktura och expeditionsavgifter accepteras ej
  • Leverantörsfaktura får ej överlåtas utan vårt medgivande

Fakturaadress

SBS AB
Ekebovägen 47

863 35 Sundsbruk

Fakturor skickas direkt till: faktura@sbs-ab.com

(Observera att fakturaadressen ovan måste anges på adressfältet på varje
faktura, e-faktura och e-postfaktura.)

Mailad PDF-faktura

Om ni från ert affärssystem kan skriva ut fakturor som PDF-filer skickar ni dessa tille-postadressen nedan. OBS! En faktura per PDF-fil.

Kontakta oss!