Arbetsledarvägen 4, 863 41 Sundsvall

SBS_redo

Integritetspolicy

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur SBS AB behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen samt våra produkter och tjänster.
Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen sbs-ab.com samt våra eller våra samarbetspartners produkter och tjänster.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

SBS AB personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för personsuppgiftsbehandling

Samtycke
Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till SBS AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. I sådant fall kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal
Köper du produkter eller tjänster från SBS AB behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse
Vissa lagar eller regler gör att SBS AB som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning
SBS AB kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall SBS AB ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar personuppgifter

SBS AB samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär till SBS AB och via e-post, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets produkter eller tjänster.
SBS AB samlar dessutom icke-personlig information vid besök på sbs-ab.com. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, adress, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt ekonomisystem Fortnox.

Varför vi bevarar personuppgifter

SBS AB bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
  • Förbättra kundupplevelsen
  • Tillhandahålla god service
  • Leverans av beställningar
  • Marknadsföring
  • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till SBS AB produkter och tjänster
  • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
  • Administration och förbättring av SBS AB

Hur vi länge vi sparar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. SBS AB sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. SBS AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka SBS AB rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Delning av personuppgifter till tredje part

SBS AB kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners som i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster.

SBS AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning, exempelvis samarbetspartners och leverantörer.
SBS AB för över personuppgifter till ekonomisystemet Fortnox. Det kan också inträffa att vi för över personuppgifter till våra leverantörer i de fall som det behövs.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata SBS AB rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
SBS AB vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. SBS AB säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Skydd av personuppgifter

SBS AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
De anställda hos SBS AB är skyldiga att följa SBS ABs regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

Cookies

Fostira Webb & Consulting AB använder sig av så kallade cookies. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på Fostira Webb & Consulting AB för att kunna:


Se information som besöksstatistik
Se vilka operativsystem som används
Se vilka webbläsare som används
Se hur webbplatsen används av våra besökare


Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av Fostira Webb & Consulting AB som avsett.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till SBS AB få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.
Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

SBS AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Kontaktinformation

SBS AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@sbs-ab.com med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.